Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α

 
         
         
 

 

 
 

Το Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ είναι το μοναδικό στην αγορά που, μέσω του προηγμένου Σχεδιαστικού του περιβάλλοντος GCAD, ενοποιεί πραγματικά Σχεδίαση και Υπολογισμούς, παράγοντας εύκολα και αξιόπιστα τα απαιτούμενα αποτελέσματα για οποιαδήποτε μελέτη ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής επιθεώρησης. Η τελευταία του έκδοση είναι σύμφωνη με το νέο ΦΕΚ 2945Β/3-11-14 με τις πρόσφατα ενημερωμένες ΤΟΤΕΕ και με αυτόματη παραγωγή των Σκαριφημάτων/Σχεδίων επιτόπιου ελέγχου, όπως ακριβώς απαιτούνται από το buildingcert.

> 4Μ-ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Μελέτη (Παρουσίαση-Demo σε βήματα)

> 4Μ-ΚΕΝΑΚ Επιθεώρηση (Παρουσίαση-Demo σε βήματα)

 

 
 

Χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης -ΚΕΝΑΚ 24 (Υπολογιστικό)

 • Επανασχεδιασμός του υπολογιστικού πυρήνα με Αρχιτεκτονική 64bit με αποτέλεσμα τις εντυπωσιακά υψηλότερες ταχύτητες υπολογισμών στα φύλλα υπολογισμού 4Μ-ΚΕΝΑΚ
 • Ανανεωμένο περιβάλλον Interface (GUI) με Ribbon menus, μπάρες εικονιδίων και προηγμένη εργονομία
 • Νέες βιβλιοθήκες στην προηγμένη πλατφόρμα Firebird (αντί για Access), για φιλικότερη διαχείριση και καλύτερες αποδόσεις
 • Μαζική αλλαγή συμπληρωματικών στοιχείων συνεχόμενων επιφανειών από το Φύλλο Υπολογισμού
 • Νέοι έλεγχοι στην μελέτη και εμφάνιση μηνυμάτων στο "Παράθυρα" -> "Μη αποδεκτά στοιχεία"

 

 

Ενημερωμένο και με τον Οδηγό του Προγράμματος "Εξοικονομώ"  -  Δείτε το video

 • Αναγνωρίζει αυτόματα τα ενεργειακά στοιχεία του κτιρίου και τα δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους, για άμεση και αυτόματη συσχέτισή τους με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.
 • Υπολογίζει αυτόματα τον ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων και έχει και τη δυνατότητα εύκολων αλλαγών με τη χρήση βιβλιοθήκης παρεμβάσεων.
 • Υπολογίζει τα υπόλοιπα κόστη (ΠΕΑ κλπ).
 • Διαβάζει τα αποτελέσματα του Α' ΠΕΑ και σε συνδυασμό με τα κριτήρια και τα όρια δαπανών, υπολογίζει το ανώτατο κόστος παρεμβάσεων.
 • Ελέγχει τη δυνατότητα επιδότησης και υπολογίζει το ποσοστό επιδότησης.
 • Υπολογίζει το συνολικό κόστος και το τελικό ποσό της επιδότησης.
 • Ελέγχει την ενεργειακή κατάταξη της Β' Ενεργειακής επιθεώρησης (περίπτωση παρέμβασης Α/Θ αντί για Λέβητα κλπ.)
 • Υπολογίζει τη βαθμολογία ως προς την προτεραιότητα των αιτήσεων.
 • Αξιολογεί την περίπτωση Μονοκατοικίας ή διαμερίσματος, καθώς επίσης και πολυκατοικίας.

 

 
 

Χαρακτηριστικά της τελευταίας έκδοσης GCAD 19 (Σχεδιαστικό) 

Η τελευταία Μεγάλη Αναβάθμιση (Major Upgrade) στο Σχεδιαστικό του 4Μ-ΚΕΝΑΚ που σηματοδοτεί τη νέα Γενιά BIM στα Ενεργειακά

Το τελευταίο GCAD επανασχεδιάστηκε σε σύγχρονη τεχνολογία ODA Teigha και με 64bit ισχύ, για ασύλληπτες επιδόσεις στην απεικόνιση (display engine), στους χρόνους open/save & read/write απευθείας στο format DWG (ή IFC2x3) και σε όλα τα επίπεδα. Από το πλήθος των νέων χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:

Νέο Interfaceμε Ribbon μενού (ή και το κλασσικό) με εμπλουτισμένα visual styles, status bar, toolbars, annotation menus και αναβαθμισμένο property panel, που συνδυάζεται έξυπνα με τις εντολές filter και quick select.

Καινοτόμα Μοντελοποίηση BIM με έξυπνη διαχείριση όλων των BIM οντοτήτων από το property panel, γενικευμένη χρήση λαβών (grips) στις BIM οντότητες, έξυπνο διαχειριστή κτιρίου & επιπέδων (xref), απόλυτη επικοινωνία με όλα τα BIM πακέτα (πχ Revit, ArchiCAD κ.α.)

Ειδικές Λειτουργίες για τα δομικά στοιχεία-κέλυφος του κτιρίου, όπως πχ. η διαχείριση τοίχων οποιασδήποτε μορφής και η «ανύψωσή» τους με όριο στέγη ή επιφάνεια, τα γωνιακά παράθυρα, η εμπλουτισμένη διαχείριση στεγών, η δυνατότητα ορισμού χώρων με διαφορετικά ύψη τοίχων ή χώρων που επεκτείνονται σε παραπάνω από έναν ορόφους, η γραφική απεικόνιση των επιφανειών που εξάγονται στην Ενεργειακή μελέτη και Επιθεώρηση (GCAD).

Νέα Μηχανή CAD με όλα τα νέα χαρακτηριστικά της τελευταίας έκδοσης 4MCAD 19 της ισχυρότερης από ποτέ σχεδιαστικής μηχανής ενσωματωμένης στο GCAD, με επιδόσεις εφάμιλλες των ανταγωνιστών και 100% συμβατότητα με κάθε αρχείο DWG (από τις πιό παλιές εκδόσεις μέχρι το format DWG 2019).

Παράλληλα με την κυκλοφορία του GCAD 19, κυκλοφορεί και η νέα έκδοση FINE 19 με πλήθος ανάλογων δυνατοτήτων.

 
     

 

 

 

4M-KENAK Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

 

 

Το Σχεδιαστικό περιβάλλον GCAD αυτοματοποιεί πλήρως την συνεργασία σχεδίασης-υπολογισμών, με τις ακόλουθες ενδεικτικές δυνατότητες:
- Δυνατότητα ολοκληρωμένης επικοινωνίας BIM μέσω αρχείων IFC (input/output)
- AutoCAD 2013/2014/2015/2016/2018 DWG Format
- Νέοι διάλογοι Open & Select Project
- Εισαγωγή Στεγών και μεταφορά στοιχείων σε Μελέτη & Επιθεώρηση
- Αυτόματη μεταφορά των τμημάτων μεταξύ τοίχου και στέγης σε Μελέτη & Επιθεώρηση
- Αυτόματος υπολογισμός και μεταφορά του συντελεστή σκίασης σε Μελέτη & Επιθεώρηση
- Ενσωμάτωση όλων των νέων λειτουργιών του 4ΜCAD19 (νέοι διάλογοι plot, γρήγορη επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία block ή xref μέσα από το σχέδιο, εντολή διαχείρισης σχεδίων PUBLISH κ.α.)

To Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ με την απόφαση 1935-6/12/10, καλύπτει το σύνολο των αναγκών Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων, καθώς επίσης και την εκπόνηση ολοκληρωμένων Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης, ακολουθώντας κατά γράμμα τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ), στο πλαίσιο του ΦΕΚ 407Β 9/4/2010 και του Νόμου 3661 /2008.

Πέρα από την αυτόματα αμφίδρομη επικοινωνία τόσο με το πρόγραμμα Ενεργειακών Μελετών και Επιθεωρήσεων του ΤΕΕ, όσο και με τη φόρμα Ενεργειακών επιθεωρήσεων του ΥΠΕΚΑ, τους έξυπνους ελέγχους, τις πλούσιες βιβλιοθήκες ενεργειακών υλικών και μετεωρολογικών στοιχείων και την παραγωγή των απαιτούμενων εκτυπώσεων μαζί με όλα τα σχέδια, δίνει τη δυνατότητα στον μελετητή, εφόσον το επιθυμεί, σύγκρισης και αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων βέλτιστου σχεδιασμού και προτάσεων για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τόσο σε νέα όσο και σε παλιά κτίρια. 

Η ασυναγώνιστη ισχύς του 4Μ-ΚΕΝΑΚ οφείλεται στο Σχεδιαστικό του περιβάλλον G-CAD, που αναγνωρίζει αυτόματα τα σχέδια μιάς οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής μελέτης (σε μορφή DWG ή DXF και τώρα και σε IFC) και ενημερώνει απευθείας τα έντυπα των υπολογισμών, με αποτέλεσμα να μη χάνεται χρόνος στην εισαγωγή των δεδομένων. Με interface και λειτουργικότητα τύπου Autocad(R) και έξυπνη BIM διαχείριση 3D Μοντέλου κτιρίου, ο χρήστης μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να ορίσει στην κάτοψη τις ζώνες (κέλυφος), τους προβόλους, τα τυχόν διπλανά κτίρια, παθητικά ηλιακά συστήματα, θερμοκήπια και άλλες παρεμβάσεις έτσι, ώστε να μεταφερθεί αυτόματα όλη η πληροφορία στο υπολογιστικό περιβάλλον, να πραγματοποιηθούν στη συνέχεια οι υπολογισμοί (με αυτόματη κλήση της μηχανής του ΤΕΕ) και τέλος να παραχθεί και το πλήρες τεύχος της μελέτης με επίσης αυτόματη δημιουργία όλων των κειμένων, σχεδίων, διαγραμμάτων, σκαριφημάτων κλπ.
Σε αντίθεση με όλα τα άλλα πακέτα που κυκλοφορούν στην αγορά, το πακέτο 4Μ-ΚΕΝΑΚ δεν περιέχει αποσπασματικά σχεδιαστικά εργαλεία, αλλά συμπεριλαμβάνει πλήρες πραγματικό σχεδιαστικό περιβάλλον (Το G-CAD), βασισμένο στο 4MCAD, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζει τον χρόνο παραγωγής των τελικών σχεδίων, που είναι και το ζητούμενο. Και που στην πράξη μεταφράζεται σε εξοικονόμηση πολλών ωρών σχεδιαστικής εργασίας. 

 Επίσης, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων της μελέτης σε .xml αρχείο, για να μπορεί ο χρήστης να τρέξει την ίδια μελέτη και μέσα από το πρόγραμμα Ενεργειακών Μελετών του ΤΕΕ, χωρίς να ξαναπεράσει τα δεδομένα από την αρχή. Η εξαγωγή .xml αρχείου είναι επίσης απαραίτητη και για την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπου ο χρήστης την καταθέτει απευθείας στη σελίδα του ΥΠΕΚΑ για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

4M-Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού

Γιατί ο Σταθμός Εργασίας 4Μ-ΚΕΝΑΚ υπερέχει από κάθε άλλη λύση στα Ενεργειακά

10 Ασυναγώνιστα Πλεονεκτήματα για το Υπολογιστικό Περιβάλλον

 • Κάλυψη όλων των αναγκών Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης & Ενεργειακής Επιθεώρησης - Πιστοποίησης Κτιρίων

 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ΤΕΕ για τη σύνδεση της Ενεργειακής Μελέτης με την Επιθεώρηση

 • Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Ενεργειακής Ανάλυσης (στο πλαίσιο των Ν.3661/2008, ΦΕΚ 407Β 9/4/2010, ΤΟΤΕΕ, Κτίριο Αναφοράς κλπ)

 • Ταυτόχρονη επίλυση του συνολικού κτιρίου και των ανεξάρτητων ιδιοκτησιών για την εξασφάλιση Ενεργειακού Πιστοποιητικού κατά την επιθεώρηση κάποιας από τις ιδιοκτησίες

 • Πραγματοποίηση όλων των υπολογισμών της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (που αντικαθιστά την "Μελέτη Θερμομόνωσης") και εξαγωγή τεύχους μελέτης έτοιμου για υποβολή

 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε συνεργασία με πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ΤΕΕ, στέλνοντας έτοιμες-υπολογισμένες όσες παραμέτρους απαιτούν ειδικό υπολογισμό, για σημαντική εξοικονόμηση χρόνου

 • Πλούσια Data Base Ενεργειακών Υλικών σε συνεργασία με τους Προμηθευτές Υλικών

 • Εύκολη Σύγκριση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων βέλτιστου σχεδιασμού

 • Προτάσεις παρεμβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (τόσο σε νέα όσο και σε παλιά κτίρια)

 • Αυτόματη Παραγωγή όλων των σχετικών Εντύπων

 • Εύρεση της βέλτιστης θέσης τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών στο δώμα ή τη στέγη του κτιρίου (σκιάσεις για επιλεγμένες ημερομηνίες, θεώρηση εμποδίων, εύρεση ελάχιστης απόστασης μεταξύ των ηλιακών συλλεκτών κλπ)

 • Πλήρης Συμβατότητα με αρχεία IFC: Αναγνωρίζεται το πλήρες 3D μοντέλο κτιρίου (με τους τοίχους του, τα ανοίγματα κλπ) από οποιοδήποτε BIM αρχιτεκτονικό (πχ. Archicad, Revit, Allplan κλπ)

 

+ 5 Ασυναγώνιστα Πλεονεκτήματα για το Σχεδιαστικό Περιβάλλον

 • Πραγματικό Σχεδιαστικό Περιβάλλον πάνω στο 4MCAD, με GUI Interface icad/acad like και έξυπνη διαχείριση 3D Μοντέλου Κτιρίου BIM (Building Information Model)

 • Δυνατότητα εισαγωγής DWG από οποιοδήποτε άλλο Αρχιτεκτονικό (100% Συμβατότητα DWG Format) και τώρα δυνατότητα και για εισαγωγή IFC αρχείου, που πρακτικά σημαίνει ότι διαβάζει πλήρες μοντέλο κτιρίου (με τους τοίχους του, τα ανοίγματα κλπ) εφόσον το αρχείο προέρχεται από αρχιτεκτονικό ΒΙΜ (πχ. από Archicad, Revit, Allplan κλπ).

 • Αυτόματη Αναγνώριση από τα Σχέδια για απευθείας μεταφορά στο Υπολογιστικό όλων των δεδομένων του Μοντέλου Κτιρίου (πχ. γεωμετρικά δεδομένα περιβλήματος, δομικά στοιχεία, θερμικές γέφυρες, χώρους, Ιδιοκτησίες, Ζώνες, Συστήματα, Διπλ. Κτίρια, Προβόλους, Παθ. Ηλιακά Συστήματα κ.α.) αλλά και του Μοντέλου Εδάφους για αυτόματη αναγνώριση των εμβαδών των τοίχων που συνορεύουν με το φυσικό έδαφος.

 • Αυτόματη παραγωγή όλων των σχεδίων: Το Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ είναι το μόνο στην αγορά που παράγει εντελώς αυτόματα όλα τα σχέδια, διαγράμματα, φωτοσκιάσεις και σκαριφήματα που απαιτούνται (σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρότυπης μελέτης του ΤΕΕ). Ενδεκτικά αναφέρονται τα Διαγράμματα Ηλιασμού του Οικοπέδου (όπως ζητούνται για τις 21 Δεκεμβρίου και 21 Ιουνίου και ώρες 9:00 12:00 και 15:00), τα Σκαριφήματα προσανατολισμών (με τη γραμμή του μοντέλου εδάφους), τα Σκαριφήματα σκιάσεων, τα Σχέδια Θερμογεφυρών κ.α.

 • Συμπαγής συνεργασία με FINE, IDEA, STRAD (το G-CAD διαβάζει ακριβώς τον ίδιο τύπο αρχείου BLD)

+ 5 Επιπλέον σημαντικοί λόγοι για να το προμηθευτείτε:

 • Σταθμός Εργασίας που καλύπτει τις ανάγκες του Ενεργειακού Μηχανικού σε όλο τους το εύρος

 • Μοναδικές Συνέργειες με το πακέτο FINE/ADAPT της 4Μ (κοινό αρχείο κτιρίου BLD, κοινή φιλοσοφία κλπ)

 • Πραγματική Ενοποίηση Σχεδίασης-Υπολογισμών (τεχνολογία BIM on top of 4MCAD)

 • Αξιόπιστο μεθοδολoγικό Υπόβαθρο με έγκυρα αποτελέσματα και την εγγύηση της μόνης εταιρείας που δραστηριοποιείται στα Η/Μ και στα Ενεργειακά επί 25 χρόνια

 • Ζωντανό Πρόγραμμα που προσαρμόζεται συνεχώς σε κάθε τυχόν μεταβολή (Νομοθετικού Πλαισίου, Οδηγιών ΤΕΕ, Τεχνικών Βιβλιοθηκών κλπ) μέσω live update, με το κύρος και την σφραγίδα της 4Μ που εγγυάται την αξιοπιστία σε θέματα ουσιαστικού επιστημονικού υπόβαθρου.

4M-KENAK για όσους θέλουν Πρόγραμμα αποκλειστικά για Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το πρόγραμμα 4Μ-ΚΕΝΑΚ Ενεργειακές επιθεωρήσεις αποτελεί υποσύνολο του πλήρους Ενεργειακού πακέτου 4Μ-ΚΕΝΑΚ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για Ενεργειακές Επιθωρήσεις. Οπως και η πλήρης έκδοση, κυκλοφορεί είτε μόνο σαν υπολογιστικό, είτε σε συνδυασμό με το σχεδιαστικό GCAD. Σαν υποσύστημα της ολοκληρωμένης εφαρμογής 4Μ-ΚΕΝΑΚ έχει αξιολογηθεί θετικά και ήδη εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ με την απόφαση 1935-6/12/10.